Onze congresoperators zijn deskundig op het gebied van geluid, licht, camerawerk, videoconferencing, interactieve stemsystemen, congres-apps en de bouw van websites. Zij bereiden zelfstandig de bijeenkomsten voor onze klanten voor en zijn op locatie – al dan niet vergezeld van een of meerdere collega’s – verantwoordelijk voor een perfecte uitvoering hiervan.

Onze projectmanagers organiseren zakelijke bijeenkomsten voor 30 tot 800 deelnemers. Zij zijn verantwoordelijk voor de algehele coördinatie, heldere afstemming met de klant en de locatie, deelnemersregistratie, sponsoring en al het andere wat er bij een congres komt kijken. Op locatie zijn zij het eerste aanspreekpunt en dragen zorg voor een perfecte uitvoering van A tot Z!

Wil jij werkervaring op doen in één van deze functies of kan jij ons van dienst zijn met een onderzoek / advies (in de vorm van een scriptie)? Stuur dan je CV vergezeld van een korte motivatiebrief naar:

Cygnea
T.a.v. Ariette Dobbenberg, office manager
Achterwetering 23
2871 RK SCHOONHOVEN
Of: info@cygnea.nl