VLPB rondetafelbijeenkomst event congres

Twee keer per jaar ontmoeten experts op het gebied van planten- en zaadveredeling elkaar in Kasteel de Vanenburg te Putten. Gedurende twee dagen bespreken en bediscussiëren zij lopende projecten en worden er nieuwe onderzoeken geïnitieerd. Wat bereiken vooraanstaande organisaties in de wereld van e-biowetenschappen, bioinformatie en IT-infrastructuur aan de ronde tafel? Jan de Sonneville, technisch coördinator van VLPB, vertelt er meer over.

Wat is VLPB voor bedrijf en kunt u iets vertellen over de branche waarbinnen zij opereert?
“Virtual Lab for Plant Breeding is de spin in het web als het gaat om het faciliteren van onderzoek op het gebied van zaadveredeling en ziekteresistentie. We brengen bedrijven en onderzoeksinstellingen bij elkaar, met als doel om de optimale planten te selecteren voor de teelt. Nog voordat de planten vruchten afgeven, wordt het DNA van honderden tot wel duizenden stekjes geanalyseerd. Per plantje zijn er weer honderd tot duizend meetwaarden te analyseren. Uiteindelijk worden de gewenste eigenschappen gekoppeld aan het DNA van de plant, om bijvoorbeeld het perfecte tomatenplantzaadje te creëren! Maar het perfecte tomatenplantzaadje voor Nederland, is natuurlijk niet het perfecte tomatenplantzaadje voor Portugal. Onderzoeken en nieuwe ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. De markt is constant in verandering en er valt nog veel te leren.”

Hoe zit dat netwerk precies in elkaar?
“Nederland staat aan top van de markt als het gaat om de “know how” en onderzoeken in de planten- en zaadveredelingswereld. Maar deze projecten zijn behoorlijk tijdrovend en kostbaar. Concurrenten in de markt (dit zijn de bedrijven die de zaden voor planten, groenten en fruit aan boeren door de hele wereld leveren) werken daarom samen en investeren gezamenlijk in DNA onderzoek, wat meestal wordt uitgevoerd op universiteiten. VLPB brengt deze bedrijven en onderzoeksinstellingen bij elkaar. De onderzoeken hebben veelal betrekking op ziekten en gezondheid van de planten. Je ziet dat ook steeds meer bedrijven, zoals Google, hier op inspelen, door softwareoplossingen aan te bieden. De toepassing van de juiste software en de beveiliging van data spelen ook een belangrijke rol.”

Twee keer per jaar komen de leden van VLPB bij elkaar in Kasteel de Vanenburg te Putten. Waarom is deze rondetafelbijeenkomst voor jullie van toegevoegde waarde?
“We hebben maandelijks online contact om updates / resultaten van projecten te bespreken. De rondetafelbijeenkomst is eigenlijk een soort tweede stap. Onze maandelijkse online meetings werken goed om gerichte bespreekpunten af te kaarten. Maar wanneer we elkaar “face to face” ontmoeten is er meer gelegenheid om dieper op bepaalde zaken in te gaan. Er is meer ruimte voor discussie en we creëren de gelegenheid om andere nieuwe of actuele onderwerpen te bespreken. Zo ontstaan er nieuwe samenwerkingen en ook nieuwe onderzoeksprojecten.”

Zijn er ook dingen die jullie in de afgelopen jaren hebben veranderd aan de opzet?
“Het is soms een uitdaging om de discussie op gang te krijgen. We hebben daarom een sessie aan het programma toegevoegd, waarbij we gebruik maken van een extra zaal, om in kleinere groepjes bij elkaar te zitten. Dat werkt erg prettig. Sommige onderwerpen of discussiepunten zijn vrij specifiek, waardoor het niet voor alle partijen interessant is om over te discussiëren.”

Dat klinkt als een succesvol concept?
“Zeker! Juist ook het informele aspect speelt een belangrijke rol tijdens deze bijeenkomst! Wanneer je op een externe locatie met elkaar aan tafel zit of tijdens een borrel, bespreek je toch andere dingen dan bij een projectoverleg. Leden onderhouden zo ook sociale contacten, waardoor zij elkaar weer makkelijker opbellen. Bijvoorbeeld als iemand wilt weten, hoe een andere partij een bepaalde situatie heeft aangepakt. Iets wat je anders als concurrenten misschien niet snel zou doen.”

Wij schuiven graag bij u aan om samen met u te brainstormen over hoe een bijeenkomst kan bijdragen aan uw doelstellingen. Wat wilt u bereiken? Welk concept past daarbij? Wanneer is het geslaagd? Lees hier meer over onze diensten als Erkend Congresbureau.

Terug naar nieuws