Cygnea is een ervaren en inspirerend bureau voor congresorganisatie en dé specialist in interactieve Response Systems.

Samenwerking

Oog voor detail

Betrouwbaarheid

Wie zijn wij?

Cygnea....'A perfect day'

Cygnea is een ervaren en inspirerend bureau voor congresorganisatie, congrestechiek en dé specialist in interactieve response systems. Cygnea biedt u net die extra’s waarmee u de verwachtingen van uw deelnemers overtreft. Samen werken aan een perfecte dag, want ‘A perfect day’ daar staan wij voor.

Cygnea koppelt kennis, enthousiasme en jarenlange ervaring aan drie ijzersterke formules: congresorganisatie, congrestechniek, response systems. Als één van de weinige organisatiebureaus zijn we in staat om de regie te voeren over organisatie èn techniek teneinde tot een vlekkeloze uitvoering te komen.

Voor de organisatie van uw congres of andere zakelijke bijeenkomst is Cygnea uw partner, die alles uit uw bijeenkomst haalt en waarop u volledig kunt vertrouwen. Onze projectmanagers worden ondersteund door een enthousiast en ter zake kundig projectteam, waardoor onder andere snelle doorlooptijden en een goede back-up gegarandeerd zijn. Haalbare en heldere planningen, overzichtelijke en tijdige rapportages, transparante begrotingen, duidelijke facturen en een inzichtelijke financiële afwikkeling zijn voor ons eveneens een vanzelfsprekende zaak.

Voor de ondersteuning van uw bijeenkomst met de nieuwste interactieve en/of andere technische toepassingen is Cygnea eveneens uw deskundige partner. Onze congresoperators zijn deskundig op het gebied van geluid, licht, camerawerk, videoconferencing, interactieve stemsystemen, congresapps en de bouw van websites. Zij bereiden zelfstandig de bijeenkomsten voor onze klanten voor en zijn op locatie - al dan niet vergezeld van een of meerdere collega’s - verantwoordelijk voor een perfecte uitvoering hiervan.

slideInLeft

Onze visie... A perfect day

Om een perfecte dag te organiseren verdiepen wij ons in wat u precies wilt bereiken. En in wat uw deelnemers interessant vinden. Met onze congresorganisatie en interactieve (stem)sessies willen we van elk zakelijk evenement 'A perfect day' maken. Een dag die de verwachtingen van u als opdrachtgever en die van de deelnemers overtreft. Zo’n resultaat komt voort uit een hecht samenspel tussen uw organisatie, de inhoudelijke specialisten die zich voor de bijeenkomst inzetten en onze ervaren professionals.

Natuurlijk laten we ons ook leiden door enkele vaste waarden: samenwerking, oog voor detail en betrouwbaarheid. Bij ons staat een zorgvuldige voorbereiding voorop. Wij zijn proactief en communiceren iedere stap helder met u als opdrachtgever. Zo’n systematische aanpak zorgt ervoor dat op de dag zelf alles perfect verloopt. En dat we samen het overzicht houden om onverwachte en spontane gebeurtenissen in goede banen te leiden.

0
procent van de medewerkers is langer dan 8 jaar in dienst
0
procent van onze klanten is al langer dan 5 jaar klant
0
jaar Erkend Congresorganisatiebureau
0
jaar ervaring in organisatie en techniek

Ode aan de zwaan

In heel wat Nederlandse sloten liggen mosselen, zoals de zwanenmossel oftewel de Anodonta Cygnea. Peter Boogaard, oprichter van Cygnea, weet alles van dit schelpdier, want hij rondde zijn studie medische biologie af met een onderzoek naar met name dit beestje. Toen hij besloot zijn werkend leven volledig aan het congresvak te wijden, eerde hij de zwanenmossel -en de vaak onverwachte rijkdom van de fauna in ons land- door zijn bedrijf de Latijnse naam voor zwaan, Cygnea te geven.

TESTIMONIALS

 • The Cygnea Response System gives an extra dimension to the No Ball Games sports quizzes. There is an instant result and the winner can be announced right away. We worked well together: we designed the quizzes and Cygnea processed the photos and films and loaded everything into the Cygnea Response System. They supplied all the necessary equipment. It works perfectly.

  Hans-Jörgen Nicolai, Owner of No Ball Games

 • Het Cygnea Response System geeft een extra dimensie aan de sportquizzen van No Ball Games. Er is direct resultaat en de winnaar is meteen bekend. We werken plezierig met elkaar samen. Cygnea verwerkt de quizzen die wij ontwerpen met foto’s en films in het Cygnea Response System. En levert zonodig alle benodigde apparatuur. Het werkt perfect!

  Hans-Jörgen Nicolai, Eigenaar No Ball Games

 • Cygnea is more than a supplier to us: it is a real partner. Together we developed ‘wetlabs’ for heart surgery training using animal tissues. Cygnea thought along with us and put a lot of energy into it. Together we created an excellent and successful training model. We can always call on Cygnea and know that they always provide work of great quality. We are completely satisfied with them when we work together.

  Dickey Franssen-Brader, Education Manager of St. Jude Medical EMEAC (Europe, Middle East, Asia & Canada)

 • Cygnea is voor ons veel meer dan een leverancier: zij is echt een partner. We hebben samen ‘wetlabs’ ontwikkeld voor trainingen in hartchirurgie met dierlijk weefsel. Cygnea heeft daarin uitvoerig meegedacht en veel energie gestoken. Samen hebben we een prachtig en succesvol trainingsmodel gecreëerd. Wij kunnen altijd een beroep doen op Cygnea en weten dat de kwaliteit op elk moment in orde is. We werken naar volle tevredenheid samen.

  Dickey Franssen-Brader, Education manager van St. Jude Medical EMEAC (Europe, Middle East, Asia & Canada)

 • We have been hiring Cygnea for many years now for audiovisual support and the Cygnea Response System. The contact is personally, the lines are short. In our business it is essential that you work together with people whom you can completely trust regarding quality and service. And Cygnea is such a partner. A reliable and friendly partner.

  Rob Zikkenheimer, Director of Congress Care

 • Wij huren Cygnea al vele jaren in voor audiovisuele ondersteuning en het Cygnea Response System. Het contact is persoonlijk en de lijnen zijn kort. In ons vak is het essentieel dat je samenwerkt met mensen op wie je honderd procent kunt vertrouwen op kwaliteit en service. Bij Cygnea is dat zo. Het is een betrouwbare en plezierige partner.

  Rob Zikkenheimer, Directeur Congress Care

 • Cygnea is a friendly and reliable company that meets its commitments. We form a perfect match. Cygnea organises conferences that take place at the NBC. There are good personal connections and, with regards to business, we have the same values: we are both transparent and want to do business honestly and openly. Our joint clients recognise and appreciate this.

  Liesbeth Grootvelt, salesmanager at NBC

 • Cygnea is een prettig en betrouwbaar bedrijf dat afspraken nakomt. We vormen een perfecte match. Cygnea organiseert congressen die bij NBC plaatsvinden. Er is een klik op het persoonlijke vlak en in zakelijk opzicht staan we er hetzelfde in: we zijn allebei transparant en houden ervan om eerlijk en oprecht zaken te doen. Onze gezamenlijke opdrachtgevers herkennen en waarderen dat.

  Liesbeth Grootvelt, salesmanager bij NBC

 • During the Packaging Battle at Empack 2012, we used the Cygnea Response System. In this way our visitors could actively take part in the discussion on points of view defended by two parties. Not only was the Battle interactive, it also gave a good picture of the opinions of those present. The Cygnea Response System was very easy to employ and user friendly. The members of the Cygnea team were very efficient in their preparation and delivery!

  Cornelien Baijens, Managing Director EasyFairs Nederland

 • Tijdens de Verpakkingsbattle op Empack 2012 hebben wij het Response System gebruikt. Hierdoor konden onze bezoekers actief deelnemen aan de stellingen die door 2 partijen werden verdedigd. Dit maakte de Battle niet alleen interactief, maar gaf een goed beeld van de meningen van de aanwezigen. De inzet van het Response System was zeer gemakkelijk en gebruikersvriendelijk. De aanwezige medewerkers van Cygnea zorgden voor een zeer goede voorbereiding en afhandeling!

  Cornelien Baijens, Managing Director easyFairs Nederland

 • Top quality company. Professional. The people at Cygnea always think along with you. When the content of a conference has been worked out, they take over the complete execution. They keep an active check on all the arrangements and are calm and composed during the conference.

  Huub Eggen, Head of Communication & Public Affairs of the STW Technology Foundation

 • Prima bedrijf. Professioneel. De mensen van Cygnea denken altijd goed mee. Als een congres inhoudelijk rond is, nemen zij de complete uitvoering op zich. Ze bewaken actief alle afspraken. En zijn op de congressen altijd de rust zelve.

  Huub Eggen, Hoofd communicatie & public affairs van Technologiestichting STW

 • Network days, annual general meetings, conferences... these are events that are always prepared with the greatest of care and hospitality for the client and organisation. So, as presenter, I often find myself in a nearly ideal working situation (where the pressure is on, the expectations are high and where the atmosphere is one of congenial tension). The challenge for me is to make it as relaxed and content-oriented as possible for the client. At such moments, I always rely on the people who are responsible for putting the framework of the event together. Cygnea is a companyI really like to work with; they know me, I know them, we know that we both work hard when necessary, but that we can also relax when the opportunity arises. With a cup of coffee, a glass of water or a good joke. And that’s how it should be! Many thanks for your enormous commitment and support...

  Jan Douwe Kroeske, Chairman of the day

 • Netwerkdagen, jaarvergaderingen, congressen...het zijn allemaal bijeenkomsten die voor opdrachtgever en organisatie altijd met de grootste nauwkeurigheid en hospitality worden voorbereid. Als presentator kom ik daarom heel vaak in een bijna ideale werksituatie (waar de druk hoog is, de verwachting groot en de sfeer prettig-gespannen). Wat ik dan een uitdaging vind is om het voor de opdrachtgever zo ontspannen en inhoudelijk mogelijk te verzorgen. Op zulke momenten doe ik ook altijd aanspraak op de mensen die het geraamte van een evenement in elkaar hebben gezet. Cygnea is een partij waar ik heel graag mee werk, ze kennen mij, ik ken hen, we weten van elkaar dat we hard kunnen werken als het er op aan komt, maar dat we ook kunnen ontspannen als even kan...Met een kopje koffie, een glaasje water of een goeie mop. En zo hoort 't!...Dank voor jullie tomeloze inzet en ondersteuning...

  Jan Douwe Kroeske, Dagvoorzitter

 • Reliable, empatethic, service-oriented. Those are the first three things that come to mind when I think of Cygnea. We have been doing business with them for more than twenty years and have only had positive experiences. For us, Cygnea is a company you can rely on!

  Jacob Muller, Accountmanager at Boerhaave CME

 • Betrouwbaar, meedenken, servicegericht. Dat zijn de eerste drie punten waar ik aan denk bij Cygnea. Wij doen al meer dan twintig jaar zaken met hen en we hebben alleen maar positieve ervaringen. Voor ons is Cygnea een bedrijf om op te bouwen!

  Jacob Muller, Accountmanager Boerhaave Nascholing

 • Cygnea takes over a great deal of the work for a conference, yet the preparations go very smoothly. On the day of the event, no-one realises how much organisation has gone into the preparations of the day. The Cygnea team is always composed and efficient. No grim faces or large files under their arms. That shows how capable they are. And, the price/quality relationship is excellent. They are invariably the cheapest.

  Michiel Roelse, Operations Manager of Technology Top Institute Green Genetics

 • Met Cygnea verloopt de voorbereiding op een congres heel soepel, terwijl ze ons echt zeer veel werk uit handen nemen. Op de dag zelf merkt niemand al het organisatiewerk dat erachter zit. De mensen van Cygnea treden altijd rustig en adequaat op. Geen verbeten blikken of grote ordners. Dat is knap. En daarbij: de prijs/kwaliteitverhouding is uitstekend. Ze behoren steevast tot de goedkoopste.

  Michiel Roelse, Manager operations van Technologisch Topinstituut Groene Genetica

 • FORTHE solely uses the Cygnea Response System and Cygnea's technical and audiovisual assistance In its meetings. Cygnea is 100% reliable and highly professional in quality, planning and budgeting. The Cygnea Response System outperforms any other system, also those using notebooks and PDA’s. It lets you get more information out of an audience than you might expect. Working with Cygnea is a beautiful example of European cooperation. I can recommend these kind and capable Dutch people to everyone worldwide!

  Joachim Sandner, General manager FORTHE

 • FORTHE solely uses the Cygnea Response System and Cygnea's technical and audiovisual assistance In its meetings. Cygnea is 100% reliable and highly professional in quality, planning and budgeting. The Cygnea Response System outperforms any other system, also those using notebooks and PDA’s. It lets you get more information out of an audience than you might expect. Working with Cygnea is a beautiful example of European cooperation. I can recommend these kind and capable Dutch people to everyone worldwide!

  Joachim Sandner, General manager FORTHE

LINKEDIN